Hoàng Nhân Pro ● Forum
Welcome To Hoang Nhan Pro - Forum
Diễn Đàn Chia Sẻ, Tổng Hợp Kiến Thức Chuyên Nghành Điện Tử - Tin Học và Giải Trí, Nơi Giao Lưu, Chia Sẻ Kiến Thức, Kinh Nghiệm Học Tập Với Bạn Bè, Thế Giới Dành Cho Tuổi Teen...
Cảm ơn bạn đã ghé thăm Diễn đàn của Hoàng Nhân Pro
http://hoangnhanpro.forumvi.com
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Admin Support
Mobile: (84)1656593086

Yahoo:
yeu_em_vi_yeu_em
Latest topics
» Một Số Bài Tập Ví Dụ Về PIC 16f877a
2nd March 2013, 22:37 by luuvu_01

» cFosSpeed 8.03 build 2010 - Đăng ký bằng key thành công
21st January 2013, 15:25 by hoangnhanpro

» Share công cụ chỉnh sửa file MANIFEST.MF online
8th January 2013, 13:35 by hoangnhanpro

» Share công cụ tạo Logo Team + Tết Online cực đẹp
8th January 2013, 13:35 by hoangnhanpro

» [hot] SMS chúc mừng năm mới 2013, sms chuc nam moi, tin nhan chuc mung nam moi
28th December 2012, 01:31 by hoangnhanpro

» Opera Mini Mod Pro v4.21.25 Hack Phone and No Hack Phone
26th December 2012, 17:02 by hoangnhanpro

» [Hot] Những Bộ SMS Noel 2012 Cực Hot - SMS Xep Hinh Chuc Ngay Noel
13th December 2012, 04:54 by hoangnhanpro

» KIS 2012-2013 TRIAL RESET (Easy) - Trial Reset KIS 2012-2013 dễ dàng nhất
13th December 2012, 04:50 by hoangnhanpro

» [TESTED-002] Lịch vạn niên LCD (full code)
13th December 2012, 04:38 by hoangnhanpro

» [TESTED-001] Điều khiển thiết bị điện qua máy tính
13th December 2012, 04:34 by hoangnhanpro

» [Thông báo] Diễn đàn đang được cũng cố và sửa chữa lại các link bị lỗi....
13th December 2012, 04:08 by hoangnhanpro

» Share Zip ảnh Hot Girl 185 Pic 31,6 MB + Link URL
10th December 2012, 12:10 by hoangnhanpro

» Tuyển tập Girl xinh Kute - Part 18
10th December 2012, 11:41 by hoangnhanpro

» [VIP] Đồ án [DA094] Lịch vạn niên hiển thị LCD
25th November 2012, 19:38 by hoangnhanpro

» [VIP] Đồ án [DA093] Ứng dụng RF điều khiển Robot
25th November 2012, 19:36 by hoangnhanpro

Advertising
[Ads]: game java
[Ads]: game sex
[Ads]: clip sex
[Ads]: truyen tinh yeu hay
Affiliates
free forum


[VIP] Đồ án [DA042-4] Lịch vạn niên hiển thị LED 7 đoạn

Go down

[VIP] Đồ án [DA042-4] Lịch vạn niên hiển thị LED 7 đoạn

Bài gửi by hoangnhanpro on 25th November 2012, 17:30

[VIP] Đồ án [DA042-4] Lịch vạn niên hiển thị LED 7 đoạn

Code:
PHẦN NỘI DUNG

CHƯƠNG DẪN NHẬP:GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ MẠCH
 
1.   Ñặt vấn đề:

Cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa neàn kinh teá vaø khoa hoïc kyõ thuaät treân con ñöôøng coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc. Ngaønh ñieän töû noùi chung ñaõ coù nhöõng böôùc tieán vöôït baäc vaø mang laïi nhöõng thaønh quaû ñaùng keå.
Trong ñoù vi xöû lí laø lónh vöïc ñaõ thöïc söï mang laïi nhöõng hieäu quûa chính xaùc vaø goïn nheï trong quaù trình ñieàu khieån, saûn xuaát.
Các ứng dụng của vy xử lý như:  mạch đồng hồ,mạch đo nhiệt độ,mạch báo cháy,báo trộm.…..Trong các trường học, công sở, cơ quan, xí nghiệp, đồng hồ dùng để xem giờ và báo giờ.Mục đích chính của tập đồ án này là thiết kế mạch “lịch vạn niên” có chức năng xem giờ, ngày ,tháng….theo yêu cầu của người sử dụng, và cũng để áp dụng kiến thức đã học vào thực tế.

2.   Mục đích,yêu cầu:

Söï caàn thieát, quan troïng cuõng nhö tính khaû thi vaø lôïi ích cuûa maïch điện tử củng chính là lý do để em chọn và thực hiện đề taøi toát nghieäp ‘MẠCH LỊCH VẠN NIÊN” nhaèm öùng duïng caùc kieán thöùc ñaõ hoïc vaøo thöïc teá.

3.   Phương pháp nghiên cứu:

      + Thu thaäp taøi lieäu
      + Tham khaûo yù kieán giaùo vieân höôùng daãn
      + Thöïc hieän ñoà aùn theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân höôùng daãn
   Do kieán thöùc coøn haïn cheá, thöïc tieãn chöa saâu neân taäp luaän aùn chaéc chaén seõ khoâng traùnh ñöôïc nhöõng sai soùt. Vì vaäy, ngöôøi hieän raát mong söï ñaùnh giaù, höôùng daãn theâm cuûa quyù Thaày Coâ cuõng nhö söï goùp yù chaân thaønh cuûa caùc baïn sinh vieân ñeå ñaà taøi ñöôïc hoaøn thieän hôn.


 
CHƯƠNG 1:THIẾT KẾ

1.1Giới thiệu linh kiện:
1.1.1.Giới thiệu cấu trúc phần cứng họ MSC_51:
Ñaëc ñieåm vaø chöùc naêng hoaït ñoäng cuûa caùc IC hoï MSC-51 hoaøn toaøn töông töï nhö nhau. ÔÛ ñaây giôùi thieäu IC 89D55 laø moät hoï IC vi ñieàu khieån do haõng Intel cuûa Myõ saûn xuaát. Chuùng coù caùc ñaëc ñieåm chung nhö sau:
    + 20KB Rom
 + 128 byte Ram
 + Giao tiếp nối tiếp.
 + Hai bộ định thời :T0 và T1
 + 4 port xuất / nhập 8 bít.
 + 210 vị trí nhớ có thể định vị bit.
 + Bộ nhân chia.

:dl
[You must be registered and logged in to see this link.]

Đây Là Tài Liệu Vip, Để Lấy Password Giải Nén Tài liệu Này, Bạn Hãy Xem Tại Đây:
[You must be registered and logged in to see this link.]

»-(¯`v´¯)-» (My Signature ) »-(¯`v´¯)-»


***********************************
(¯`◦○♥️ .:Hoàng Nhân Pro:. ● Forum ● Không Gì Là Không Thể ♥️○◦´¯)

Hoàng Nhân Pro - Mobile: (+84)1656593086 - E-mail: [You must be registered and logged in to see this link.]

***********************************
Mọi Thắc Mắc Về Diễn Đàn Bạn Hãy Đọc Ở Đây Nhé:
[You must be registered and logged in to see this link.]

***********************************
HƯỚNG DẪN MUA PASSWORD GIẢI NÉN CHO CÁC FILE TÀI LIỆU "VIP" TRONG FORUM
[You must be registered and logged in to see this link.]
avatar
hoangnhanpro
Admin
Admin

Họ & Tên : Phạm Hoàng Nhân
Giới tính : Nam
Cung Hoàng Đạo : Taurus
Con Giáp : Goat
Tuổi (Age) : 27
Ngày Sinh (Birthday) : 17/05/1991
Ngày Gia Nhập : 04/10/2011
Đến Từ : Hoàng Nhân Pro
Sở Thích : Điện Tử - Tin Học
Công Việc : Đang Thất Nghiệp

Tổng số bài gửi : 575
Điểm (Point) : 4605
Danh Tiếng (Reputation) : 4


Xem lý lịch thành viên http://www.hoangnhanpro.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết